Původním požadavkem pro logo nové zubní ordinace DentiCT v Chebu bylo navodit pocit luxusu zlatým odleskem. Ukázalo se však, že takové řešení přináší negativní konotace a tak se barevnost zjednodušila a nekonec i finální grafika loga je oproti osztatním návrhům spíše minimalitická. V tomto jsme se se zadavatelem shodli, ačkoliv tentokrát to z mé strany nebylo tak jednoznačné. Jsem tedy rád, že vzájemnou kooperací jsme došli ke spokojenosti obou stran. Nyní už je ordinace v provozu a chystá se 3D logo k instalaci na zeď v recepci.

© Pavel Červený, 2023