Navázání spolupráce s plzeňskou společností JOBka začalo návrhem vizitek. Následovala blesková akce přípravy letáku na konferenci a následovalo více návrhů novoročních přání. Pracuje se také na větším projektu, a sice na grafickém manuálu.

© Pavel Červený, 2023