3D model běžkařského setu se asi nestane prodejním hitem, ale detailně propracovaný 3D podklad pro vizualizace a rendery je připravený a textura pro lyže Atomic taktéž. Substance painter při návrhu výborně posloužil a výrazně ulehčil dříve klasický postup Photoshop-baking textur-render. 

© Pavel Červený, 2023