První fáze vývoje loga zde není zobrazena, jedná se o skici a náčrtky, ale v dalších fázích obvykle zpracovávám vybrané návrhy už v grafickém editoru (Illustrator), takže si zákazník umí lépe představit finální podobu. Obzvláště u loga, které je postavené na minimalistických křivkách. U tohoto loga dokonce nebyla prioritou barevnost, takže jsme pracovali s černobílým návrhem. Ten tak jako tak musí být vždy připraven k náhledu, aby se ověřila čitelnost a správný význam symbolu i v případech, kdy není možné využít barevnou variantu.

© Pavel Červený, 2023