V průběhu tvorby tohoto loga bylo nejobtížnější skloubit rozmanité nabízené služby a spojit je v dostatečně vypovídající symbol. Nakonec se povedlo dosáhnout i požadované dynamiky a tak lze hrdě prohlásit, že díky způsobu práce s několika klasickými symboly charakterizujícími odvětví servisu vozů vzniklo neotřelé logo. Obrázky přibližují proces tvorby a ukazují již zúžený výběr variant z pozdější fáze vývoje.

© Pavel Červený, 2023